Stavebná firma "REMKO" Wojciech Frankiewicz je pokračovateľom firmy "PRU REMKO"


Špecializujeme sa na poskytovanie služieb pre priemysel, vrátane vlastnými zdrojmi vypracovanej technickej dokumentácie, na základe vlastnej špecializovanej stavebnej techniky.


Disponujeme oprávnením Úradu technickej inšpekcie na vykonávanie opráv a montáží zdvíhacích zariadení v mechanickom a elektrickom odvetví. Zamestnávame zváračov so širokými oprávneniami Úradu technickej inšpekcie na vykonávanie príslušných zváračských prác.

Ponuka

  • Realizácia a montáž oceľových konštrukcií hál a prístreškov a prvkov zo žiaruvzdornej a nerezovej ocele.
  • Montáž ľahkých plášťov hál, napr. v technológii Hilti
  • Stavebné práce
  • Prípravne projektové práce v oblasti: stavebných prác, priemyselných zariadení, oceľových konštrukcií
  • Stolárske a zváračské práce
  • Demoličné práce na železobetónových objektoch, oceľových a murovaných konštrukciách
  • Montáž a opravy zariadení priemyselných zariadení, vrátane tých na ochranu životného prostredia
  • Opravy, montáž a údržba zdvíhacích zariadení podliehajúcich Úradu technickej inšpekcie
  • Montáž a opravy žeriavových dráh, nosníkov, kladkostrojov, plošín, oceľových komínov