Przedsiębiorstwo Budowlane "REMKO" Wojciech Frankiewicz jest kontynuacją firmy "PRU REMKO"


Specjalizujemy się w świadczeniu usług dla przemysłu, w tym według opracowywanych przez własne służby dokumentacji technicznych, w opracowaniu o własny specjalistyczny sprzęt budowlany


Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania remontów i montaży urządzeń dźwignicowych w branży mechanicznej i elektrycznej. Zatrudnia spawaczy o szerokich uprawnieniach UDT do wykonywania odpowiedzialnych złącz spawanych.

Oferta

  • Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych hal i wiat oraz elementów ze stali żaroodpornych i nierdzewnych
  • Montaż lekkich obudów hal, między innymi w technologii Hilti
  • Roboty ogólnobudowlane
  • Prace studialno-projektowe w zakresie: robót ogólnobudowlanych, instalacji przemysłowych, konstrukcji stalowych
  • Roboty ślusarsko-spawalnicze
  • Roboty rozbiórkowe obiektów żelbetowych, konstrukcji stalowych i murowych
  • Montaż i remonty urządzeń instalacji przemysłowych, m.in. ochrony środowiska
  • Remonty, montaż i konserwacje urządzeń dźwignicowych podlegających UDT
  • Montaż i remonty torowisk podsuwnicowych, belek, wciągników, podestów, kominów stalowych